ลักษณะของ พืชวงศ์ขิง

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

พืชในวงศ์ขิงมีลักษณะเด่น

พืชในวงศ์ขิงมีลักษณะเด่น คือ มีลำต้นใต้ดินหรือเหง้า (rhizome) ส่วนลำต้นเหนือดินจะเป็นกาบใบที่หุ้มกันเป็นลำต้นเทียม (pseudostem) บางชนิดมีกาบใบสั้น และมีเพียง 1 – 2 ใบจึงเห็นแผ่นใบแบนราบติดกับพื้นดิน พืชวงศ์ขิงสกุลจะมีลำต้นเทียมเหนือดินสูงมากถึง 5 เมตร.

ใบของพืชวงศ์ขิงเป็นใบเดี่ยว

เรียงสลับในแนวระนาบเดียวกัน ดอกเป็นดอกช่ออาจจะเกิดบนยอดของลำต้นเหนือดินหรือเกิดจากเหง้าก็ได้ ลักษณะโครงสร้างของดอกมีการเปลี่ยนแปลงมาก ลักษณะสำคัญ คือ จะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยอยู่ในทุกส่วนของต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหง้าหรือลำต้นใต้ดิน พืชวงศ์นี้ชอบขึ้นอยู่ในภูมิภาคร้อนชื้น